Elektrofyzikální vysoušení zdiva elektroosmózou | DryPol®

Elektroosmóza

1Vysoušení zdiva elektrofyzikálně bez stavebních zásahů na bezkontaktním principu aktivní elektroosmózy zajistí vysušení vlhkosti zdiva stavby do dvou let od zahájení provozu přístroje DryPol System. DryPol odstraní vlhkost zdiva ryhle, ekologicky a šetrně.

Vysoušení zdiva

2Aktivní bezdrátová elektroosmóza vysouší vlhkost zdiva bezkontaktně, šetrně, ekologicky a zejména bez náročných a často nevhodných stavebních zásahů, kdy k samotnému vysušení vlhkosti zdiva z jakéhokoliv materiálu dochází v souladu s přírodou.

Sanace zdiva

3Sanace vlhkého zdiva lze na elektrofyzikálním principu aktivní bezdrátové elektroosmózy technologií DryPol provést takřka svépomocí, aniž by bylo nutné provádět speciální finančně náročné sanační práce, které by mohly nevhodným způsobem výrazně narušit statiku vysoušené stavby.

Hydroizolace

4Hydroizolace základů, celková hydroizolace stavby, podobně jako dodatečná hydroizolace stavby na elektrofyzikálním principu aktivní elektroosmózy technologií DryPol System Vaší nemovitosti zajistí, že se vlhkost do zdiva stavby nevrátí nejméně po dobu třiceti let.


Vysoušení zdiva elektroosmózou technologií DryPol System bez stavebních zásahů

Vysoušení vlhkosti zdiva

Elektrofyzikální vysoušení zdiva bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy zajistí Vaší stavbě odstranění vlhkosti zdiva snadno, rychle a ekologicky.

Elektroosmóza - vysoušení zdiva bez stavebních zásahů technologií DryPol System

Elektroosmóza a DryPol

Vysoušení vzlínající vlhkosti zdiva staveb elektroosmózou přináší odstranění vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů certifikovanými technologiemi vysoušení vlhkosti 21. století.

Sanace a vysoušení vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů elektroosmózou technologií DryPol System

Vysušení vlhkého zdiva

K vysušení vlhkého zdiva elektroosmózou dochází do dvou let bezchybné funkce přístroje DryPol na zdivu z jakéhokoliv materiálu, ze kterého je vlhká stavba vystavěna.

Pro akce a slevy na elektrofyzikální vysoušení zdiva technologií DryPol klikněte zde